Sari la conținut

Consultanta

Departmentul de proiectare realizeaza si servicii de consultanta, lucrari de supervizare

Echipele de consultanta sunt formate din profesionisti calificati in: supervizarea lucrarilor, inspectia tehnica amaterialelor, calitate etc., precum si in derularea contractului, achizitii, experti de mediu, detasati pe diferite santiere pentru monitorizarea si controlul implementarii investitiilor din domeniul infrastructurii rutiere, portuare si aeroportuare care sunt finantate, in cea mai mare parte, prin  instrumente structurale europene. În calitatea noastră de consultanți, oferim următoarele servicii:

  • verificarea si revizuirea proiectelor
  • asistarea Clientului in activitatile de pre-licitatie si in procedurile de licitatie, analiza si atribuirea contractului
  • administrarea si conducerea supervizariei executiei lucrarilor conform Contractului de Lucrari
  • supravegherea lucrarilor in perioada de garantie pentru defecte; actiune legale privind stadiul de finalizare a lucrarilor
  • gestionarea litigiilor si reclamatiilor
  • întocmirea „Documentatiei As Built” și a manualelor de întreținere. Specialistii nostri sunt atestati/autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii si au experienta in procedurile de derulare a contractelor in conformitate cu standardele internationale si Conditiile Contractuale ale diverselor institutii financiare internationale, inclusiv FIDIC.

Protecția mediului este un factor cheie în abordarea proiectelor IPTANA. În acest fel, Clienții noștri sunt asigurați că soluțiile tehnice pe care le adoptăm respectă principiul „dezvoltării susținute” și oferă măsuri de diminuare a impactului asupra mediului pentru a proteja sănătatea umană și pentru a preveni poluarea.

Adoptăm tehnologii de execuție care permit economisirea materialelor, care influențează direct cantitățile de materii prime utilizate pentru producerea acestor materiale. De asemenea, selectăm cele mai adecvate soluții de realizare a lucrărilor de drumuri astfel încât să se reducă cât mai mult suprafețele agricole sau forestiere ocupate temporar de lucrări, pentru a nu afecta dreptul generațiilor viitoare de a se bucura de una dintre resursele majore ale țării. Proiectele privind realizarea investițiilor portuare, în special cele care implică încărcarea/descărcarea produselor petroliere, cerealelor și a altor materiale vrac, au inclus soluții de prevenire a poluării căilor navigabile și implicit de protecție a ecosistemului acvatic.

Alte servicii