Sari la conținut

Harți de hazard si risc

Elaborarea Hartilor de Hazard si Risc pe teritoriul diferitelor judete se inscrie in efortul de punere in aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenjarea teritoriul si urbanismul la nivel regional, judetean si local si a prevederilor HG nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren, al hărţilor de hazard la inundaţii şi al hărţilor de risc la inundaţii, cu modificarile si completarile uletrioare.

Identificarea, localizarea si delimitarea zonelor expuse la hazarduri naturale, cutremure, alunecari de teren si inundatii au ca obiect, elaborarea hartiilor de hazard pentru aceste zone, definirea conditiilor de producere a acestor fenomene la nivelul teritoriului judetean, precum si de stabilire a programului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor acestora. Totodata, acest tip de documentatii constituie studii interpretative ale Planurilor de Urbanism Zonale (PUZ) si Planurilor de Urbanism Generale (PUG) ale unitatilor administrative teritoriale, judetene, in vederea stabilirii masurilor specifice pentru atenuarea si prevenirea efectelor riscurilor naturale, tentru executia lucrarilor si exploatarea teritoriului. Cunoscand aceste zone si categorile de riscuri implicate in constructia obiectivelor sociale si economice din regiunile afectate de fenomene de risc natural, prin adoptarea masurilor adecvate, fie ele structurale sau nestructurale, ca si prin initierea unor lucrari specifice anumitor sectoare, pagubele produse vor fi limitate si investitiile viitoare vor fi protejate.

Hartile de hazard si risc constituie un modul integrat din cadrul Proiectului MOSYM propus de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si sustinut de Agentia Nationala “Apele Române” pentru luarea deciziilor privind prevenirea inundatiilor pe teritoriul Romaniei, asa cum se subliniaza mai jos:

Proiectul MOSYM a fost conceput ca un sistem informatic cuprinzand doua laturi: Prima latura a inceput cu automatizarea sistemului de masurare a caracteristicilor inundatiilor, continuand cu procedurile de prelucrare primara sin modelare hidrologica a datelor.

Cea de-a doua latura a sistemului o reprezinta hartile de hazar si risc menite sa ajute autoritatile de decizie la elaborarea solutiilor care sa permita gestionarea optima a lucrarilor hidrotehnice de protectie impotriva inundatiilor si la pregatirea si prevenirea riscurilor de inundatii in zonele indicate pe hartile de risc.

Ambele laturi conlucreaza pentru realizarea unui instrument util de sprijin decizional pentru managementul inundatiilor si diminuarea pagubelor, conform standardelor europene acceptate.

Acest sistem a fost conceput pentru a furniza autoritatilor de decizie o baza de date complexa, temeinic structurata si sistematizata, astfel incat acestea sa sa cea mai buna decizie cu privire la procesul de management al inundatiilor si la recomandarea viitoarelor lucrari de protectie impotriva inundatiilor ce trebuie realizate.

Alte servicii