Sari la conținut

Autostrazi si drumuri

Echipa de proiectare autostrazi si drumuri pe langa abilitatile profesionale si experienta proiectantilor sai, a dotarii tehnice exceptionale, dispune si de o baza de date complexa, datorita pozitiei sale de principal proiectant al majoritatii drumurilor nationale romanesti.

In ultimii ani s-au elaborat documentatii pentru:

  • dezvoltarea retelei de autostrazi din Romania prin elaborarea de proiecte cu o lungime totala de circa 830 km
  • proiecte pentru modernizarea/reabilitarea a circa 900 km de drumuri nationale;
  • documentatii tehnice pentru centurile ocolitoare a principalelor centre urbane,
  • proiecte pentru pistele de decolare aterizare, respectiv modernizarea, reabilitarea si prelungirea lor pentru a le face apte traficului aerian actual si de perspectiva. Au fost adoptate solutii tehnice moderne si eficiente din punct de vedere al costurilor (investitionale si operationale), al protectiei mediului, al sigurantei traficului, al durabilitatii, fiabilitatii si calitatii structurii rutiere.

Experienta companiei din acest domeniu cuprinde activitati precum: studii teren si cadastru, studii de trafic, analize costbeneficiu, lucrari de consolidari, plan general, managementul proiectului, proiectare toate fazele inclusiv modelare si calcul structural, asistenta tehnica pe durata executiei, elaborarea de ghiduri si normative de specialitate.

Activitatea de proiectare utilizeaza sisteme de calcul automat, introducerea, prelucrarea si stocarea informatiilor realizandu-se cu soft-uri moderne de specialitate.

Departmentul de Proiectare realizeaza, de asemenea, si Proiectarea lucrarilor de consolidare a terasamentelor si taluzurilor, precum si de stabilizare / consolidare a versantilor afectati de fenomenele de alunecari, pentru protejarea diferitelor obiective de investitii, precum si Studiile topografice necesare proiectarii.

Principalul domeniu de activitate al Departamentului de proiectare acopera si gama de servicii legate de sustinerea economica si financiara a obiectivelor de investitii din domeniul infrastructurii de transport: drumuri, porturi si lucrari hidrotehnice, precum si aeroporturi. Cele doua mari domenii de activitate sunt:

– Studiile de trafic cuprind proceduri de calcul si modelare a traficului pentru situatia existenta si de perspectiva privind reteaua de transport existenta, utilizand datele de trafic disponibile aferentei retelei de drumuri din zona studiata; aceste proceduri au la baza modele matemetice specifice ingineriei traficului. Elaborarea modelelor de trafic de realizeaza cu utilizarea unor programe speciale de calcul care asigura elaborarea unor analize solide si bine fundemantate, in concordanta cu obiectivele specifice fiecarui proiect.

– Anlizele Cost-Beneficiu implica o analiza a oportunitatilor financiare privind finantarea si implementarea proiectelor, o analiza sociala si economica ce vizeaza fundamentarea economica a proiectului prin evaluarea beneficiilor economice induse si o analiza a riscurilor si vulnerabilitatilor care evalueaza gradul de fezabilitate si fiabilitatea analizei cost-beneficiu. Analiza Cost-Beneficiu este finalizata prin furnizarea indicatorilor globali privind rentabilitata economica si financiara a proiectelor, respectiv Valoarea Actuala Neta (VAN), the Rata Interna de Rentabilitate (RIR) si Raportul Beneficiu/Cost/ (B/C).

Alte servicii